Friluftsbadet

Friluftsbadet holder aabent dagligt i perioden 25. juni 2016 - 7. august 2016, dog er badet lukket hvis vejret er dårligt.

Der er åbent kl. 12.30 - 17.30 og der er en livredder til stede i friluftsbadet.

Der vil muligvis også være åbent i uge 32, mere om dette senere.

‚

Entre:

Enkeltbillet: 20 kr.

10 billetter: 150 kr.