Friluftsbadet

Friluftsbadet holder åbent dagligt i perioden 25. juni 2016 - 7. august 2016,

dog er badet lukket hvis vejret er då dårligt.

Der erƒ‚‚ ƒƒ‚Ã¥bent  kl. 12.30 - 17.30 og derƒ‚‚ er en livredder til stede i friluftsbadet.

Der vilƒ‚‚ muligvis ogsÃ¥  være   å…bent i uge 32, mere om dette senere.

‚

Entre:

Enkeltbillet: 20 kr.

10 billetter: 150 kr.